BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 4.05.2021| Okunma Sayısı: 141

 

BASIN AÇIKLAMASI

Baromuzca kamuoyunun dikkat ve tepkisini çeken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” konulu Genelgesi hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

 

Yukarıda anılan Genelgede özetle, “özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması” gerekçeleri ile kolluk personeline ses ve görüntü alınmasının engellenmesi talimatı verilmiştir.

 

Genelge, Anayasa ve kanunlar başta olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile evrensel hukuk ilkelerine ve yargı kararlarına aykırıdır. Şöyle ki;

 

1 – POLİSİN GÖREVİNİ İFA EDERKEN ÖZEL HAYATINDAN BAHSEDİLEMEZ:

Polis, iç güvenlik hizmetini kanunlarla yerine getiren teşkilattır ve bu görevini yerine getirirken “özel hayatının gizliliği” perdesi arkasına saklanamaz.

 

2 – CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 217. MADDESİ “DELİL SERBESTİSİ” İLKESİNİ BENİMSEMİŞ OLUP;  

Delil; ceza muhakemesinin konusu olan olayda maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla kullanılan ispat aracı olup ceza muhakemesi hukukunda “delil serbestisi” ilkesi gereği akılcı ve gerçekçi olmak ve hukuka aykırı bulunmamak şartıyla her beyan, belge veya belirti, delil olarak kabul edilebilecektir” (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 11.03.2014, E.2012/3-909, K.2014/121).

 

3 – SUÇUN VE İDDİALARIN İSPATI AMACIYLA SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI HUKUKA UYGUNDUR:

            Kendisine karşı bir suç işlendiği kanaatiyle, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin muhafazasını sağlamak ve iddialarını ispat etmek amacı taşıyan ses ve görüntü kayıtları hukuka uygundur (Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15.12.2014, E.2014/10428, K.2014/25543).

 

4 – “DEVLET, BASIN VE HABER ALMA HÜRRİYETLERİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLERİ ALIR.”

            Anayasanın 28. maddesine göre “Basın hürdür, sansür edilemez.(…) Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır”.  Genelge bu haliyle haber alma ve verme özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığından açıkça Anayasaya aykırıdır.

Genelgede basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına ilişkin hiçbir istisna tanınmamış olması gözden kaçmamalıdır.

 

5 – HABER ALMA VE VERME ÖZGÜRLÜĞÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN KORUMASI ALTINDADIR:

            Türkiye’nin taraf olduğu 04.11.1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi haber alma ve verme özgürlüğünü koruma altına almıştır. Genelge bu haliyle açıkça uluslararası mevzuat ve belgelere  aykırıdır.

 

6 – GENELGE, 2 MART 2021 TARİHLİ “İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI”NDAKİ AMAÇLARA DA AYKIRIDIR:

            2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı “insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde korumayı” amaçlamıştır.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi ise, İnsan Hakları Eylem Planındaki  

            - Hukuki Öngörülebilirlik Ve Şeffaflık (3. Amaç)

            - İfade, Örgütlenme Ve Din Özgürlüklerinin Korunması Ve Geliştirilmesi (4. Amaç)

            - Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi (5. Amaç)

            - İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari Ve Toplumsal Farkındalık (9. Amaç) şeklinde sayılan amaçlara aykırılık taşımakta olup, tam tersi bir söylem inşa etmektedir.

 

            Bu halde, hukuk devleti ilkesinden uzaklaşılması sonucu doğuran ve yetki aşımında bulunan Genelgeye karşı kararlılıkla hukuki mücadelede bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Av. Fatih SEVİM

Sivas Barosu Başkanı

 

 

>>> "Basın açıklamasını PDF olarak indirin" <<<

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2021><<
Haziran 2021
 PSÇPCCP
2331123456
2478910111213
2514151617181920
2621222324252627
272829301234
28567891011

16.06.2021
AV. FATİH SEVİM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.