BİLİŞİM KOMİSYONU
 
Bilişim Komisyonu
 
 

Başkan 
Av. Yakup Güven DURAK