STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
<div> </div> <div> <div> <div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER</span></strong></div> <div style="text-align: left;"> <div><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">NOTLAR :</span></strong> <br /> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">1-) Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.<br /> 2-) Dilekçeler bilgisayar ile A4 Kâğıdına Yazılmalıdır.<br /> 3-) Tüm dilekçelerde ve teslim edilen evraklarda tarih, ad-soyadı ve imza eksik olmamalıdır.<br /> 4-) EKSİK BELGELER İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.</span></div> </div> <div style="text-align: left;"> </div> <div> <table style="border: windowtext 1pt solid;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="971" width="604"> <tbody> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">İSTENEN BELGELER</span></strong></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">EVRAK SAYISI</span></strong></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">AÇIKLAMA</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1- Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kâğıdı</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 1 </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 2 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Fakülteden Aslı Gibidir Onaylı veya Noterden Onaylı</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">3- Yurt Dışında Eğitim Görenler İçin YÖK Denklik Belgesi ve Ankara Üniversitesinden Alınmış Fark Derslerinin Bulunmadığına İlişkin Belge </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">2 Belgede Noterden Onaylı</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">4- İkametgâh Belgesi </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Sadece Sivas ve İlçeleri kabul edilecektir.</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">5- Nüfus Cüzdan Örneği </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Noterden Onaylı veya Mah. Muhtarlığından fotoğraflı ve nüfus cüzdanındaki tüm bilgileri içerecek şekilde nüfus cüzdanı örneği</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">6- Adli Sicil Belgesi Arşivli </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Cumhuriyet Savcılığından</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">7- Sağlık Raporu </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif; font-size: 13px;">  Aile Hekimliği,                                   </span><span style="font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif; font-size: 13px;">Devlet Hastaneleri ve                                   Sağlık Ocakları</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">8- SGK Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">9- Muvafakatname </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Yanında Staj Yapılacak Avukattan Alınacak </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 6 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">10- Beyanname </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 7 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">11- Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik Fotoğraf)</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">6 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">12- Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayacak 3 Avukat İsmi </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p> </p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 8 </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 9 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">13- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Askerliğini Yapmış Olanlar İçin</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">14- Memuriyet Belgesi ve İstifa (Emeklilik) Belgesi </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Memuriyet Yapmış Olanlar İçin</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">15- 1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 10 </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 11 </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">16- 1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge </span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 12 </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 13</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">ÖRNEK 14</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">17- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;"><strong>Kimlik için 10,00 TL </strong></span></p> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>      Staj Giriş Ücreti 350,00 TL </strong></span></div> </td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">1 Adet</span></p> <span style="font-size: 10pt;"><strong>1 Adet </strong></span></td> <td style="padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Franklin Gothic Medium', sans-serif;">Denizbank 927057-353 Nolu Hesaba Yatırılacak. Makbuz Getirilecek.</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 27pt;"> <td style="height: 27pt; padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"><strong><span style="font-size: 10pt;">18- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span><br /> </strong></td> <td style="height: 27pt; padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>1 Adet</strong></span><br /> </td> <td style="height: 27pt; padding-bottom: 3pt; padding-top: 3pt; padding-left: 3pt; padding-right: 3pt; background-color: transparent;border: windowtext 1pt solid;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Arkalı Önlü Fotokopi</strong></span><br /> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><strong>NOTLAR :</strong></span> <br /> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">1-) Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.<br /> 2-) Dilekçeler bilgisayar ile A4 Kâğıdına Yazılmalıdır.<br /> 3-) Tüm dilekçelerde ve teslim edilen evraklarda tarih, ad-soyadı ve imza eksik olmamalıdır.<br /> 4-) EKSİK BELGELER İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.</span></span> </strong> <div> </div> </div> <div> <div> <table align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" height="1002" width="512"> <tbody> <tr align="left"> <td><strong>+ DOSYALAR</strong></td> </tr> <tr align="left"> <td valign="top"> <table> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"> <table align="center" cellpadding="5" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/7156051baroya_hitaben_yazilan_dilekce_ve_staj_istem_k%C3%A2gidi_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/staj istem kagidi ornek1.doc"></a><a href="/uploads/58/staj istem kagidi ornek1.doc"></a><a href="uploads/58/7156051baroya_hitaben_yazilan_dilekce_ve_staj_istem_k%C3%A2gidi_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a style="color: ;" href="/uploads/58/staj istem kagidi ornek1-1.doc"><img alt="Baroya" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a style="color: ;" href="/uploads/58/staj istem kagidi ornek1-1.doc">Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kâğıdı Örnek 1</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek-2-stajistem.docx"><img alt="Baroya" src="http://web.e-baro.web.tr/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a style="color: ;" href="/uploads/58/ornek-2-stajistem.docx">Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kağıdı Örnek 2</a> </td> <td align="center" valign="top"><img alt="SSK-Emekli" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /> <br /> SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge Örnek 1 </td> <td align="center" valign="top"><img alt="SSK-Emekli" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /> <br /> SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge örnek 2 </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><img alt="SSK-Emekli" src="/uploads/58/doc.gif" height="48" width="48" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /> <br /> SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge örnek 3 </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/muvafakatname.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/muvafakatname.doc"></a><a href="/uploads/58/muvafakatname.doc" target="_blank"><img alt="Muvafakatname" src="/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> Muvafakatname </td> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/8542549beyanname.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/beyanname.doc"></a><a href="/uploads/58/beyanname.doc"></a><a href="/uploads/58/beyanname.doc"><img alt="Beyanname" src="/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> Beyanname </td> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/2126195rapor_ve_takdim_yazilarini_imzalayacak_3_avukat_ismi.doc" target="_blank"></a><a></a><a href="/uploads/58/rapor_ve_takdim_yazilarini_imzalayacak_3_avukat_ismi_yeni.doc" target="_blank"><img alt="Rapor" src="/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayacak 3 Avukat İsmi </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/55981811_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_1.doc"></a><a href="uploads/58/55981811_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_1.doc"></a><a href="uploads/58/55981811_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_hacir_altinda ornek1.doc"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_hacir_altinda ornek1.doc" target="_blank"><img alt="1" src="/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> 1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge örnek 1 </td> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/96273661_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_2.doc"></a><a href="uploads/58/96273661_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_2.doc"></a><a href="uploads/58/96273661_ve_2_sulh_hukuk_mahkemelerinden_hacir_altinda_olmadigina_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1_ve_2_sulh_hukuk_hacir_altinda ornek2.doc"><img alt="1" src="/uploads/58/doc.gif" height="48" width="48" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> 1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge örnek 2 </td> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/2038341___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_1.doc"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_1.doc"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_1.doc"><img alt="1" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> 1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 1 </td> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/22107811___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_2.doc"></a><a href="uploads/58/22107811___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_2.doc"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_2.doc" target="_blank"><img alt="1" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> 1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 2 </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="uploads/58/67368271___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_3.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_3.doc"></a><a href="uploads/58/67368271___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_3.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_3.doc"></a><a href="/uploads/58/1___2_ve_3_icra_mudurlugunden_muflis_olup_olmadiginiza_dair_belge_ornek_3.doc" target="_blank"><img alt="1" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> 1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 3 </td> <td align="center" valign="top"><br /> <br /> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_1.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_1-1.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_1.doc" target="_blank"></a><a style="color: ;" href="/uploads/58/Ornek-1.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a style="color: ;" href="/uploads/58/Ornek-1.doc">ÖRNEK 1</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek-2-stajistem-.docx"><img alt="ÖRNEK" src="http://web.e-baro.web.tr/uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><a href="/uploads/58/ornek-2-stajistem.docx" target="_blank"><br /> </a><a style="color: ;" href="/uploads/58/ornek-2-stajistem-.docx">ÖRNEK 2</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_3.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_3-3.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_3.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_3-3.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_3.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_3-3.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><br /> <a href="/uploads/58/ornek_3-3.doc">ÖRNEK 3</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_4.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_4-4.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_4.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_4-4.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_4.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_4-4.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><br /> <a href="/uploads/58/ornek_4-4.doc">ÖRNEK 4</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_5.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_5-5.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_5.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_5-5.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_5-5.doc" target="_blank"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_5-5.doc">ÖRNEK 5</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_6.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_6-6.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_6.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_6-6.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_6-6.doc" target="_blank"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_6-6.doc">ÖRNEK 6</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_7.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_7-7.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_7.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_7-7.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_7-7.doc">ÖRNEK 7</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_8.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_8-8.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_8.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_8_yeni-.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_8_yeni-.doc">ÖRNEK 8</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_9.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_9-9.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_9.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_9-9.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_9.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_9_yeni.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><br /> <a href="/uploads/58/ornek_9_yeni.doc">ÖRNEK 9</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_10.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_10-10.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_10.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_10-10.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_10.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_10-10.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><br /> <a href="/uploads/58/ornek_10-10.doc">ÖRNEK 10</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_11.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_11-11.doc"></a><a href="/uploads/58/ornek_11-11.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a><br /> <a href="/uploads/58/ornek_11-11.doc">ÖRNEK 11</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_12.doc" target="_blank"></a><a href="/uploads/58/ornek_12-12.doc"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_12-12.doc">ÖRNEK 12</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_13-13.doc" target="_blank"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_13-13.doc">ÖRNEK 13</a> </td> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_14-14.doc" target="_blank"><img alt="ÖRNEK" src="uploads/58/doc.gif" height="32" width="32" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></a> <br /> <a href="/uploads/58/ornek_14-14.doc">ÖRNEK 14</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="/uploads/58/ornek_15.doc" target="_blank"></a><br /> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div>  </div> </div>  </div>