HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE TERFİ SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ PROJESİ .

 Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının performans değerlendirmesi ve terfi sistemlerinin yenilenmesi projesi kapsamında Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının terfilerinde hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiği ve özellikle Baroların ve Avukatların rollerinin ne olabileceği yolundaki görüşlerinizi 16 Nisan 2013 saat:14.00'a kadar Baro Başkanlığı’mıza yazılı olarak yada bilgiedinme@sivasbarosu.org.tr   e-mail adresine  e-mail ile bildirilmesini önemle rica ederiz.