SİVAS ADLİYESİNDEKİ MAHKEMELERDE ÜCRET KARŞILIĞI ( TMK 457-458 Md.) VASİ VE KAYYIM OLARAK GÖREV ALMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE;
  
 

   Mahkemelerden gelen vasi ve kayyım olarak atama talepleri için Baromuz tarafından güncel liste oluşturulacaktır.
Vasi veya kayyım olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızın 20.02.2015 Cuma günü tarihi mesai bitimine kadar Sivas Barosu Başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Vasilik veya kayyımlık nedeni ile yapılacak olan ödemeler Türk Medeni Kanunu'nun vasinin ücreti başlıklı 457. maddesi ve 458. maddesi hükmüne göre vasi ve kayyım ücret talep edebilir.
Vasi ve kayyım olarak görev almak isteyen meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.


VASİNİN ÜCRETİ 
Madde 457." Vasi , vesayet altındaki kişinin malvarlığından , olanak bulunmadığı tardirde Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir."


Madde 458. Bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez . Yasal danışmanlığa ilişkin hükümler saklıdır.
Kayyım görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.