ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI

 

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Baro Başkanımız Av. Fatih SEVİM, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baromuza kayıtlı avukatlarımızın katılımı ile Atatürk Anıtına Çelenk Sunum Programı ve Basın Açıklaması gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

5 Nisan Avukatlar Günü

 

 

Değerli meslektaşlarım

 

Saygıdeğer basın mensupları;

 

Bugün Avukatlar Günü. Bugün hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesi olan biz avukatların günü. Bir yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Mesleğimizin geldiği noktada, avukatlar gününe birçok sorunun gölgesinde buruk olarak girsek de, korunacak çok fazla değer, savunulacak çok fazla hak, sahip çıkılacak çok fazla insan ve yapmamız gereken çok daha fazla görev olduğunu bir kez daha bildiğimiz ve haykırdığımız gündür 5 Nisan.

 

1136 sayılı kanunun 2. maddesinde ifadesini bulduğu üzere, “hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını… sağlamak” amacımız çerçevesinde; varlığımız hukuk güvenliğinin, bağımsızlığımız bağımsız yargının ön koşuludur. Biz avukatız. Biz yargının “olsa da olur”u değil, “olmazsa olmazı”yız.

 

İnsanlarımızın masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, bütün haklarının savunması bizden sorulur. Dünyanın hemen her ülkesinde demokrasinin ve özgürlüklerin en yakın dostu ve teminatı avukatlardır. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır.

 

Günümüzde avukatlara ve mesleğimize yönelik saldırılar giderek artmaktadır. Maalesef en önemli sorun, avukatın savunma görevini üstlendiği kişiler ile özdeşleştirilmesi olup, avukatların üzerinden avukatlık mesleği ve savunma makamı kolayca ve hukuksuzca yargılanmaya çalışılmakta, avukatlara saldıranlar ise büyük ve engin bir hoşgörü ile adeta şımartılmaktadır.

 

Bilinmelidir ki dokunulmaz olan cübbelerimizin kumaşları değil; hak arama özgürlüğünün kutsiyeti ve cübbenin temsil ettiği değerlerdir.  Bizler üstün yaratılmış insanlar değiliz fakat biz; insanlığın üstün değerlerinin savunucusuyuz.

 

Çağdaş hukuk sistemimizin ayrılmaz öğesi olan avukatlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi ve bunun topluma yansıtılması yargının gücü ve güvenilirliğini artıracaktır. Avukatlarımıza daha aktif çalışma olanakları yaratılmasına, özlük haklarının iyileştirilmesine ve hukuk sisteminin etkin yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelere öncelik verilmelidir.

Avukatlarımızın içinde bulunduğu sıkıntılar, adalet sistemimizdeki sorunlar ve çelişkiler, yargı bağımsızlığının pekişmesi, demokrasinin tüm kurumlarıyla eksiksiz olarak işlemesiyle aşılabilecektir.

 

Günümüzde hukuk fakültelerinin sayıları yüzü geçmiştir ve bu fakültelerin birçoğunda eğitim  yetersizdir. Bu nedenle eğitim kalitesi düşük olan çoğunluğun acilen kapatılması, diğer fakültelerin öğrenim kalitesinin yükseltilmesi, fakülteye girişlerdeki  kotanın ve giriş puanlarının en yükseğe çekilmesi gerekmektedir. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil gerçekten müstakil bir Avukatlık Sınavı getirilmelidir.

 

Avukatlarımız 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki görevlendirmelerinde de son derece düşük ücretlerle görev yapmaya zorlanmaktadır. Özellikle sayımızın büyük çoğunluğunu teşkil eden genç meslektaşlarımızın bu görevlendirmelerle hayatlarını idame ettirmeye çalıştıkları da gözetildiğinde asgari ücretin çok altındaki tutarlarla avukatın savunma görevi yapmaya zorlanması kabul edilemez.

 

Bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapılması ve savunmanın angarya olmaktan çıkarılması en büyük arzumuzdur.

 

Aynı şekilde hemen hemen tüm kalemlerde KDV indirimi yapıldığı şu günlerde meslektaşlarımızın KDV yükü hafifletilmeli ve KDV ve Gelir Vergisi kanunlarında gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Unutulmamalı ki; savunmanın bedeli olmaz. Yapılan hizmetin kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak avukatlık vergi anlamında diğer serbest mesleklerden ayrı tutulmalıdır.

 

Değerli meslektaşlarım;

 

Avukatlık mesleği gibi onurlu ve kutsal bir mesleği ifa ettiğimizi asla hatırımızdan çıkarmamalıyız, Avukat olduğumuzu özel yaşantımızda dahil olmak üzere hissetmeli ve hissettirmeliyiz.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

 

                                                                                               Av. Fatih SEVİM

                                                                                               Sivas Barosu Başkanı