2023 AJANDA DAĞITIMI

 

Kıymetli Meslektaşlarımız;

2023 yılı durusma ajandalariınızı Baro kaleminden teslim alabilirsiniz.