ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI

 

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Baro Başkanımız Av. Fatih SEVİM, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baromuza kayıtlı avukatlarımızın katılımı ile Atatürk Anıtına Çelenk Sunum Programı ve Basın Açıklaması gerçekleştirilmiştir.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli meslektaşlarım,

Saygıdeğer katılımcılar,

Kıymetli basın mensupları,

Sizleri Cumhuriyet şehri güzel Sivas’ımızdan Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sivas Barosu adına sevgi ve saygılarımla selamlıyor, tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

Bugün hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesi olan biz avukatların günü.  

Bizler, kamunun vicdanı, demokrasinin teminatı olan; avukatız.

Avukatın olmadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde; hak ve adalet yoktur, adil yargılanma yoktur, dolayısıyla hukuk devletinden de söz edilemez. Dünyanın hangi ülkesinde olursak olalım, bir ülkenin yargı sisteminin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve savunmaya verdiği değer o ülkeyi gerçek hukuk devleti yapar.. Bu tarih boyunca olduğu gibi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır.

5 Nisan Avukatlar Günü’nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Mesleğimizin, geçtiğimiz yıl “Avukatlar Günü’nü kutla(ya)mıyoruz” dememize sebep olan sorunlarının çözümü için somut bir tek adım atılmamışken, mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir.

Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle;  depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’ nin ve tüm Baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir.

Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz.  Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz.

Değerli meslektaşlarım;

Farabi’nin dediği gibi; ‘toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla hayatta kalır.’

Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor, bugün burada olduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun!

                                                                                                                     

                                                                                                              Av. Fatih SEVİM

                                                                                                             Sivas Barosu Başkanı