EĞİTİM KOMİSYONU
 
   
Eğitim Komisyonu  
  
Başkan  
Av. İhsan ÖZDAMAR