STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
Tarih: 1.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 13927

 
STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
NOTLAR :
1-) Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.
2-) Dilekçeler bilgisayar ile A4 Kâğıdına Yazılmalıdır.
3-) Tüm dilekçelerde ve teslim edilen evraklarda tarih, ad-soyadı ve imza eksik olmamalıdır.
4-) EKSİK BELGELER İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.
 

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kâğıdı

1 Adet

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

1 Adet

Fakülteden Aslı Gibidir Onaylı veya Noterden Onaylı

3- Yurt Dışında Eğitim Görenler İçin YÖK Denklik Belgesi ve Ankara Üniversitesinden Alınmış Fark Derslerinin Bulunmadığına İlişkin Belge

1 Adet

2 Belgede Noterden Onaylı

4- İkametgâh Belgesi

1 Adet

Sadece Sivas ve İlçeleri kabul edilecektir.

5- Nüfus Cüzdan Örneği

1 Adet

Noterden Onaylı veya Mah. Muhtarlığından fotoğraflı ve nüfus cüzdanındaki tüm bilgileri içerecek şekilde nüfus cüzdanı örneği

6- Adli Sicil Belgesi Arşivli

1 Adet

Cumhuriyet Savcılığından

7- Sağlık Raporu

1 Adet

  Aile Hekimliği,                                   Devlet Hastaneleri ve                                   Sağlık Ocakları

8- SGK Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge

1 Adet

 

9- Muvafakatname

1 Adet

Yanında Staj Yapılacak Avukattan Alınacak

ÖRNEK 6

10- Beyanname

1 Adet

ÖRNEK 7

11- Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik Fotoğraf)

6 Adet

Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

12- Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayacak 3 Avukat İsmi

 

ÖRNEK 8

ÖRNEK 9

13- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

1 Adet

Askerliğini Yapmış Olanlar İçin

14- Memuriyet Belgesi ve İstifa (Emeklilik) Belgesi

1 Adet

Memuriyet Yapmış Olanlar İçin

15- 1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge

1 Adet

ÖRNEK 10

ÖRNEK 11

16- 1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge

1 Adet

ÖRNEK 12

ÖRNEK 13

ÖRNEK 14

17- Kimlik için 10,00 TL 

      Staj Giriş Ücreti 350,00 TL 

1 Adet

1 Adet 

Denizbank 927057-353 Nolu Hesaba Yatırılacak. Makbuz Getirilecek.

18- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet
Arkalı Önlü Fotokopi
NOTLAR :
1-) Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.
2-) Dilekçeler bilgisayar ile A4 Kâğıdına Yazılmalıdır.
3-) Tüm dilekçelerde ve teslim edilen evraklarda tarih, ad-soyadı ve imza eksik olmamalıdır.
4-) EKSİK BELGELER İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.
 
+ DOSYALAR
Baroya 
Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kâğıdı Örnek 1
Baroya 
Baroya Hitaben Yazılan Dilekçe Ve Staj İstem Kağıdı Örnek 2
SSK-Emekli
SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge Örnek 1
SSK-Emekli
SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge örnek 2
SSK-Emekli
SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge örnek 3
Muvafakatname
Muvafakatname
Beyanname
Beyanname
Rapor
Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayacak 3 Avukat İsmi
1
1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge örnek 1
1
1 ve 2 Sulh Hukuk Mahkemelerinden hacir altında olmadığına dair belge örnek 2
1
1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 1
1
1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 2
1
1 , 2 ve 3.İcra Müdürlüğünden müflis olup olmadığınıza dair belge örnek 3


ÖRNEK 
ÖRNEK 1
ÖRNEK
ÖRNEK 2
ÖRNEK
ÖRNEK 3
ÖRNEK
ÖRNEK 4
ÖRNEK
ÖRNEK 5
ÖRNEK
ÖRNEK 6
ÖRNEK
ÖRNEK 7
ÖRNEK
ÖRNEK 8
ÖRNEK
ÖRNEK 9
ÖRNEK
ÖRNEK 10
ÖRNEK
ÖRNEK 11
ÖRNEK
ÖRNEK 12
ÖRNEK
ÖRNEK 13
ÖRNEK
ÖRNEK 14

 
 

18.01.2019
AV. HACI YILMAZ DEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.